Telemarkkinointi

Automaattinen telemarkkinointi

Automaattinen telemarkkinointi on palvelu, jossa soittaja ohjaa näppäinpuhelimella ja valikoiden avulla nauhoitettuja äänitiedostoja ja juontoja. Palvelin talentaa asiakkaan antamat ääniviestit ja näppäinpuhelimella annetun informaation. Asiakkaan puhelu voidaan välittää edelleen yrityksen palvelupisteeseen.

Tiedonkeruu voidaan hoitaa myös tekstiviestien välityksellä, jolloin Palvelin kerää asiakkaiden lähettämät tekstiviestit tiedostoon edelleen käsiteltäviksi.

Palvelumme soveltuu mm.

Palvelun toteuttaminen

 1. Asiakas valitsee median, missä automaatinen telemarkkinointi- palvelunumero informoidaan
 2. Asiakkaalle varataan maksuton tai maksullinen vastausnumero Teleoperaattorilta
 3. Teleoperaattori yhdistää puhelut Xarcomin palvelimeen
 4. Palvelimelle on luotu palvelua varten valikkojuonnot ja palvelun edellyttämät nauhoitteet
 5. Asiakas toimii nauhoitettujen ohjeiden mukaisesti ja näppäilee vastaukset sekä kuuntelee tarjotun informaation
 6. Asiakkaan antamat vastaukset kerätään ja prosessoidaan
 7. Ääniviestit puretaan ja tallenetaan annettu informaatio jatkokäsittelyä varten.

Seuraavassa muutamia esimerkkejä soveltamismahdollisuuksista

Tuoteinformaatio

 • Tuotteen pakkauksessa tai esitteessä ilmoitetaan palvelu numero, johon asiakas soittaa halutessaan lisäinformaatiota tuotteesta. Nauhoitteessa kerrotaan tuotteen hyvistä ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista.
 • Soittaminen vahvistaa asiakkaan sitoutumista tuotteeseen.
 • Tästä palvelusta raportoimme soittojen määrän palvelun tilaajalle.

Tuotteen tunnettuus

 • Tuotteen markkinointikampanjaan liitetään niin houkutteleva “jippo”, että asiakas soittaa annettuun numeroon.
 • Juonnossa toistetaan tuotteen nimi mahdollisimman monta kertaa. Juontoteksti voi olla asiallinen tai humoristinen tarina joka sopii hyvin tuotteen imagoon.
 • Ajankohtaiset tai uudet vitsit ovat erityisen käyttökelpoisia.
 • Juontajana voidaan käyttää tunnettuja, oikeita tai imitoituja julkkisääniä.
 • Kampanjan tavoitteena on saada asiakas soittamaan numeroon useamman kerran, jolloin asiakas tunnistaa tuotteen myös myöhemmin.
 • Tästä palvelusta raportoimme soittojen määrän palvelun tilaajalle.

Kampanjan asiakaspalaute

 • Kampanjan asiakaspalautteeseen juonnetaan palautteeseen haluttavat kysymykset, jotka ohjelma kysyy käyttäjältä.
 • Soittaja ilmoittaa palautteensa näppäilemällä. Vastaukset kooditetaan ja talletetaan palvelimelle tiedostoon. Kerätty tieto voidaan käsitellä ohjelmallisesti ja tulostaa tilaajan haluamaan muotoon paperiraportille, Excel-taulukkona tai tekstitieodostona.
 • Kampanjaan voidaan liittää kehote soittaa vastauspalveluun ja pyytää asiakasta kertomaan miksi osti tuotteen.

Markkinatutkimukset

 • Markkinatutkimukseen juonnetaan palautteeseen haluttavat kysymykset, jotka ohjelma kysyy käyttäjältä.
 • Soittaja ilmoittaa vastauksensa näppäilemällä. Vastaukset kooditetaan ja talletetaan palvelimelle. Kerätty tieto voidaan käsitellä ohjelmallisesti ja tulostaa tilaajan haluamaan muotoon paperiraportille, Excel-taulukkona Tai Atk-tiedostona.

Palveluinformaatio

 • Palvelun markkinaviesti tiivistetään juontoon, jolloin asiakas saa soittamalla tietää mistä palvelusta on kysymys.
 • Soittojen määrä raportoidaan.

Tuotevertailut

 • On käyttökelpoinen tuoteryhmän kampanjointiin, jolloin asiakas vertailee valmistajan eri tuotteita saman tuoteryhmän sisällä.
 • Tuotevertailuun voidaan sisällyttää äänestys, jolloin asiakas äänestää tuoteryhmän parhaan tuotteen.
 • Äänestyksen aktivoimiseksi arvotaan esim. voittajatuotetta ääneistäneistä palkinnonsaajat. Äänestäjän kontaktitiedot nauhoitetaan.
 • Juonnetaan asiakaspalaute tapauksen mukaisesti.

Asiakasrekisteröinnit ja yhteydenottopyynnöt

 • Asiakas soittaa annettuun numeroon ja jättää vastaajaan yhteystietonsa, jotka tallennetaan nauhoitteena palvelimen levylle.
 • Tämä palvelu voidaan myös toteuttaa tekstiviestipalveluna, jolloin asiakas viestittää yhteystietonsa tekstiviestinä.

Esitetilaus

 • Asiakas soittaa annettuun numeroon ja jättää vastaajaan yhteystietonsa, jotka tallennetaan nauhoitteena palvelimelle ja puretaan erikseen asiakkaan tietojen tallentamista varten.
 • Alkujuonnossa kerrotaan, että kysymys on esitteen tilauksesta.
 • Tämä palvelu voidaan myös toteuttaa tekstiviestipalveluna, jolloin asiakas viestittää yhteystietonsa tekstiviestinä.

Tuotetta tukevat arpajaiskampanjat

 • Voit voittaa… Tehoaa edelleen tiettyyn osaan kuluttajiin.
 • Käyttökelpoinen kun halutaan aktivoida asiakas soittamaan palaute.
 • Voidaan käyttää minkä tahansa edellä luetellun palvelun yhteydessä.

Back to top