Telemaattinen palvelu yrityksen toiminnan tehostajana

Asiakaspalvelun parantaminen ja tehostaminen

Asiakaspalvelua voidaan parantaa kytkemällä olemassa olevaan vaihteeseen lisäarvopalveluita, jotka toimivat Xarcomin palvelimessa. Näitä ovat mm.:

Jonotuspalvelut
Palvelin kertoo jonotustilanteen ja informoi asiakasta hänen jonotuspaikastaan
Soittopyyntöjen nauhoitus
Soittopyynnöt nauhoitetaan joko äänittämällä tai numeronäppäintoimintona
Tavoitettavuuspalvelut
Palveluun ilmoitetaan mihin numeroon tuleva puhelu kytketään
Asiakaspalautteiden nauhoitus
Asiakasta informoidaan nauhoitteella miten palaute äänitetään, jonka jälkeen asiakas sanelee palautteen
Automaatiset tiedotteet ja valikot
  • Asiakkaille informoidaan palvelunumero, jossa valikolla ja nauhoitteilla annetaan asiakkaalle haluttu informaatio
  • Vaihteen ruuhkautuessa asiakas voi halutessaan kuunnella automaattiset toimintaohjeet ja jättää lopulta soittopyynnön tai muun viestin yritykselle
Call Center -yhteyskeskus- toiminnot
Puhelu ohjataan määrätylle asiakaspalvelijalle, joka voi istua missä tahansa puhelinverkon piirissä
Fax on demand
Asiakas soittaa palveluun ja näppäilee fax-numeron johon haluaa yrityksen tarjoaman informaation (esite, tiedot palvelusta tai myyntikohteesta jne.)

Asiakashankinta

Markkinointi- tai myyntikanpanjassa tiedotetaan numero, johon potentiaalinen asiakas voi jättää yhteystietonsa. Yritys voi purkaa oman aikataulunsa mukaisesti saadut kontaktit.

Tilausten vastaanotto

Tilausten vastaanottosovellukset jakautuvat kahteen kategoriaan; tunnistettavissa oleviin asiakastilauksiin ja tunnistamattomiin. Tunnistettava (vanha) asiakas voidaan identifioida yrityksen asiakasrekisteriä vasten (suojattu IP-verkkoyhteys). Asiakas näppäilee asiakasnumeronsa ja salasanansa, jonka jälkeen tekee tilauksen valikko-ohjauksen avustamana. Tilaus vahvistetaan faxilla tai sähköpostilla.

Toimenpiteen jälkeen tilaus on prosessoitavissa konekielisesti yrityksen omassa tilaustenkäsittelyjärjestelmässä.

Uusi tuntematon, asiakas jättää yhteystietonsa nauhalle ja näppäilee tilauksensa valikko-ohjauksen mukaisesti. Tätä toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi suoramarkkinoinnin yhteydessä, jossa asiakas näppäilee haluamansa tuotteen numeron myyntiluettelosta. Tavarat voidaan toimittaa esimerkiksi postiennakolla.

Ulkoinen tiedottaminen

Yritys tiedottaa asiakkaille ja muille intressenteille numeron, joka valikko-ohjauksella toistaa halutut äänitteet. Automaattinen tiedottaminen vapauttaa yrityksen resursseja muuhun henkilökohtaiseen puhelinpalveluun.

Sisäinen viestintä

Yrityksen viestintäkeskus – hajallaan oleva henkilökunta kuuntelee tiedotteet ja toimintaohjeet nauhoitetuista viesteistä.

Tiedonkeruu

Palvelimen käyttö digitaalisen (näppäiltävän) tiedon keräämiseen on rajaton ja sitä voidaan soveltaa hyvin erilaisiin tilanteisiin. Rajoituksena on ainoastaan näppäiltävän tiedon määrä, koska kontaktin (puhelun) pituus on aina otettava huomioon.

Seuraavissa muutamia sovellusesimerkkejä:

  • Kenttähenkilöstön suoritteiden rekisteröinti puhelimen välityksellä, jossa ne prosessoidaan haluttuun formaattiin ja postitetaan yrityksen operatiivisiin tietojärjestelmiin
  • Huoltomiesten asiakaskäynnit ja vikailmoitukset
  • Jakeluauton kuljettajat ilmoittavat missä kohtaa reittiä ajavat
  • Päivystävä henkilökunta ilmoittautuu päivystykseen
Back to top